Dzisiaj jest

piątek,
18 września 2020

(262. dzień roku)

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
15147

Wyszukiwanie

    Komunikat Metropolity Lubelskiego o nominacji nowego biskupa pomocniczego

 

 

Komunikat Metropolity Lubelskiego o nominacji nowego biskupa pomocniczego

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Z radością przyjmujemy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu nowego biskupa pomocniczego dla archidiecezji lubelskiej. Jest nim Ksiądz dr Adam Piotr Bab, wikariusz biskupi ds. młodzieży i proboszcz parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Nominacja została podpisana i ogłoszona 22 maja br. dokładnie w dzień 21. rocznicy jego święceń kapłańskich.

Urodził się 30 grudnia 1974 r. w Lublinie i jest aktualnie najmłodszym biskupem w Polsce. Wzrastał w Niedrzwicy Kościelnej, w rodzinie strzegącej najcenniejszych wartości i przywiązanej do Kościoła. Jego bliskim krewnym był biskup łomżyński Stanisław Stefanek, zmarły cztery miesiące temu w Lublinie. Po maturze w II Liceum im. Jana Zamoyskiego rozpoczął formację do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Lublinie.

Przyjąwszy święcenia prezbiteratu pracował przez rok jako wikariusz w parafii garnizonowej w Lublinie, a następnie podjął studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zostały uwieńczone doktoratem. W trakcie studiów mieszkał i pracował przy kościele Świętego Ducha w Lublinie jako duszpasterz młodzieży, a od roku 2002 był koordynatorem pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży. W ciągu ostatnich dwudziestu lat uczestniczył, razem z młodzieżą z archidiecezji, we wszystkich spotkaniach młodych z Następcą św. Piotra na kilku kontynentach.

Doświadczenie duszpasterskie zdobywał najpierw jako rektor kościoła Świętego Ducha w Kraśniku w latach 2005-2010, następnie jako proboszcz w Końskowoli w latach 2010-2014, a przez ostatnie sześć lat w parafii św. Józefa w Lublinie. Należy do Kolegium Konsultorów Archidiecezji Lubelskiej oraz Rady Kapłańskiej. Jest konsultorem Rady ds. duszpasterstwa młodzieży Konferencji Episkopatu Polski.

Ufam, że liczne dary, jakie otrzymał od Boga oraz bogate doświadczenie Biskupa Nominata pomogą mu dobrze wypełnić zadanie, jakie postawił przed nim Duch Święty i Kościół. Polecam go Waszej gorącej modlitwie. Niech go wspiera macierzyńskie wstawiennictwo Królowej Nieba, radującej się ze Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia swojego Syna.

Z serca wszystkim błogosławię
Wasz biskup Stanisław

Lublin, 22 maja 2020 r.

    Święcenia biskupie ks. Adama Baba w archikatedrze lubelskiej

 

 

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2020 r., w archikatedrze lubelskiej ks. kan. dr Adam Bab przyjął święcenia biskupie. Szafarzem święceń był arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, a współkonsekratorami abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce i bp Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy lubelski.

Dotychczas ks. Adam Bab pełnił funkcję wikariusza biskupiego ds. młodzieży i proboszcza parafii pw. św. Józefa w Lublinie. W dniu 22 maja 2020 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej, biskupem tytularnym Arny.

W imieniu duchowieństwa prośbę o udzielenie święceń wyraził ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz kurii oraz ks. prał. Stanisław Dziwulski, były proboszcz parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Tekst bulli nominacyjnej odczytał ks. prał. Andrea Francia, radca prawny Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Homilię wygłosił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Bulla papieska

Na swoje posługiwanie Ksiądz Biskup Adam Bab wybrał zawołanie: CIBUS MEUS VOLUNTAS TUA„Moim pokarmem jest Twoja wola”. Zawołanie biskupie pochodzi z wersetu Ewangelii wg św. Jana: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”(J 4,34). Wyraża pragnienie naśladowania Chrystusa w posłuszeństwie woli Ojca. Zdanie to Ksiądz Biskup umieścił 21 lat temu na obrazku prymicyjnym.

Herb biskupi, zgodnie z tradycją heraldyczną Kościoła zawiera tarczę, krzyż procesyjny, kapelusz, z kordonem i dwunastoma zwisającymi chwostami, kartusz dolny z zawołaniem. Na tarczy umieszczono roślinkę zaczynającą wypuszczać listki, będącą nawiązaniem do duszpasterstwa
młodzieży, z którym bp Adam był związany w trakcie swojej posługi kapłańskiej. Druga połowa, na czerwonym tle – barwie symbolizującej miłość i krew, to nawiązanie do Dobrego Pasterza poprzez laskę pasterską i owcę zwracającą się do pasterza. Ponadto srebro (biel) i czerwień to narodowe barwy Polski. Zieleń, biel i czerwień są jednocześnie barwami Lublina i logo archidiecezji lubelskiej.

foto: Urszula Buglewicz, Niedziela-Lublin

 

Bp Adam Piotr Bab

Urodził się urodził się 30 grudnia 1974 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej, gdzie został ochrzczony 26 stycznia 1975 roku. W Niedrzwicy ukończył szkołę podstawową. Edukację kontynuował w Lublinie, w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego, które ukończył w 1993 roku, uzyskując świadectwo dojrzałości.

Idąc za głosem odkrytego powołania, wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie odbył formację i studia teologiczne. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 1999 roku w archikatedrze lubelskiej z rąk abp. Józefa Życińskiego. Jako motto kapłańskiej posługi przyjął słowa: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło” (J 4,34).

Po święceniach kapłańskich został mianowany wikariuszem w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie (kościół garnizonowy). W 2000 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w kościele rektoralnym pw. Ducha Świętego w Lublinie, a także na studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Kulpaczyńskiego, obronił w 2005 roku. W latach 2005-2010 był rektorem kościoła pw. Ducha Świętego w Kraśniku. Następnie został mianowany proboszczem parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli. W 2014 roku został przeniesiony na
urząd proboszcza parafii pw. św. Józefa w Lublinie. 

Przez dotychczasowe życie kapłańskie był głęboko związany z duszpasterstwem osób młodych, a zwłaszcza z działalnością Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W latach 2003-2016 był zastępca asystenta kościelnego KSM Archidiecezji Lubelskiej. Od 1997 roku uczestniczył we wszystkich Światowych Dniach Młodzieży połączonych ze spotkaniami z Ojcem Świętym. Od 2002 roku pełnił funkcję diecezjalnego koordynatora przygotowań do ŚDM. Zdobyte doświadczenie pozwoliło mu podjąć odpowiedzialność za przygotowanie diecezjalnego etapu ŚDM w  archidiecezji lubelskiej w 2016 roku. Kulminacyjnym momentem tego wydarzenia było kilkunastotysięczne spotkanie młodych z Lubelszczyzny i całego świata na stadionie Arena Lublin.

Od 2014 roku pełni funkcję wikariusza biskupiego ds. młodzieży. Jest konsultorem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. W archidiecezji lubelskiej jest członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, należy do Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, jest asystentem kościelnym Ruchu Solidarni z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”.

22 maja 2020 wyniesiony do godności biskupa tytularnego Arna i ustanowiony biskupem pomocniczym lubelskim. Konsekrowany 29 czerwca 2020 r. w archikatedrze w Lublinie przez abpa Stanisława Budzika.


 

Print Friendly, PDF & Email

Święta

Piątek, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Sonda