• Podziękowanie p. organistce - Kacper G.

Wdzięczni też jesteśmy pani organistce,
bo organy brzmiały pięknie, uroczyście.
Panią organistkę miej w swojej opiece,

niech śpiewem uwielbia Ciebie na tym świecie,

za to, że uświetniła naszą Eucharystię,

wspieraj ją codziennie wiekuisty Chryste.

 

W tym dniu radosnym dla nas,

chcemy całym sercem podziękować również

panu kościelnemu, ministrantom,  koleżankom i kolegom,

gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim,

którzy z nami dzielą radość naszego pierwszego spotkania

z żywym Jezusem w Komunii Świętej.

Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym,

którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!

Słowo dzieci przed przyjęciem Komunii świętej - Wiktoria P.

 

Panie Jezu, dziękuję, że już za chwilę przyjdziesz do mnie.

Bardzo tęskniłem/am za Tobą i czekałem/am na tę chwilę, kiedy zamieszkasz we mnie.

Proszę Cię, przyjdź i obdarz mnie miłością, pokojem i Bożą radością.

Dodaj mi sił, abym umiał/ła żyć tak, jak Ty chcesz,

w przyjaźni z Tobą i każdym człowiekiem. Amen.

Jezu nasz Kochany - Mikołaj K.

 

Jezu nasz Kochany,

który jesteś w niebie,

dzisiaj z głębi serca

wołamy do Ciebie:

Naucz nas pokory,

daj nam dar mądrości,

byśmy się od Ciebie

uczyli miłości.

Byśmy wiary strzegli

w każdej życia chwili

i nigdy się krzyża

Twego nie wstydzili.

Byśmy szanowali

człowieka drugiego.

A Ty swoją mocą

uchroń nas od złego

Podziękowanie Panu Jezusowi - Michał M. 


Chodził Jezus smutny,

bo mieszkania szukał

i wreszcie do mego

serduszka zapukał.

Ja mu drzwi na oścież

dzisiaj otworzyłem

i do swego serca

szczerze zaprosiłem.

 

Postaram się teraz,

by tu dobrze miał

i aby na zawsze

zostać ze mną chciał.

Będę kochał ludzi

i będę uczciwy,

pójdę w świat z Jezusem,

więc będę szczęśliwy.

Pójdę w świat z Jezusem

- tak naprawdę trzeba.

To jedyna droga,

co wiedzie do nieba.

 

Dziękujemy Ci, Jezu,

za ten dzień wspaniały,

w którym zamieszkałeś

w naszych sercach małych.

Za to, że nas kochasz

- choć czasem zgrzeszymy

i Twe Boskie Serce

bardzo zasmucimy.

 

Za to, że nam zsyłasz

Twoich łask strumienie,

za krzyż na Golgocie,

co dał nam zbawienie.

Podziękowanie dla księdza proboszcza - Aleksander W. i Maria W.

 

Dziecko 1:

 

Drogi Księże Proboszczu, dziękujemy za to, że dałeś nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej, Cieszymy się, że w tym niezwykłym dla nas dniu byłeś przy nas. Bardzo cenimy sobie twoją troskę o nas i serce, jakie włożyłeś w przygotowanie nas do spotkania z Panem Jezusem w sakramentach pokuty i Eucharystii.

 

Dziecko 2:

 

Drogi Księże Proboszczu, obiecujemy naszą gorącą modlitwę

w twojej intencji. Będziemy prosić dla Ciebie o Boże błogosławieństwo, o siły potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa, o to, aby przyniosła ona wiele dobra całej naszej parafii.

Podziękowanie kapłanom - Eliza R.

 

Dziękujemy Kapłanom,

którzy nas uczyli

jak się przygotować

do tej wielkiej chwili.

Za to, że nam wskazywali

drogę do świętości,

za troskę i dobroć,

morze cierpliwości.

„Bóg zapłać" gorące

Księżom ukochanym

wszystkim dzieciom

 sercem i duszą oddanym.

Podziękowanie rodzicom i dziadkom - Beata R.

 

Dziękujemy Wam,

Rodzice Kochani i mili,

żeście nas pacierza

pierwsi nauczyli.

Za dar wychowania,

nieprzespane noce,

za miłość bez końca

i najpiękniejsze serce.

 

Babciom i dziadziusiom

dzięki też składamy,

że w ten dzień szczęśliwy

zechcieli być z nami.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. -  Maria W.

Bracia:


Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto słowo Boże.

Pan wśród radości wstępuje do nieba. - Wiktoria S.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, 
*
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy, 
*
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, 
*
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 
*
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, 
*
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. - Rafał T.

 

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

 

Oto słowo Boże.

Kochani Rodzice! - Stanisław K.

To wy po raz pierwszy przynieśliście nas do kościoła

i dzięki wam przyjęliśmy sakrament chrztu świętego.

Dzisiaj, w tym szczególnym dla nas dniu,

przed rozpoczęciem Mszy Świętej

i przyjęciem po raz pierwszy Pana Jezusa do naszych serc,

prosimy was o błogosławieństwo

  Modlitwa powszechna - Eliza i Rafał R.

 

1.   Panie Jezu , który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Polecamy Ci

     naszego Ojca świętego Franciszka. Spraw, by Jego nauka i      

         ofiarna służba Kościołowi były drogowskazem dla wszystkich  

         ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy...

 

2.   Pragniemy być wierni religii naszych przodków i dlatego prosimy: niech Maryja Matka będzie wzorem Macierzyństwa, wiary i miłości dla każdej obecnej tu matki, a wszyscy ojcowie, wsparci łaską Najlepszego Ojca, niech stoją na straży prawdziwych wartości, pielęgnują je i przekazują swoim dzieciom. Ciebie prosimy....

 

3.   Módlmy się za nasze dzieci, które po raz pierwszy przyjmą Komunię świętą, aby dzisiejsze spotkanie z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, stało się dla nich początkiem prawdziwej przyjaźni. Ciebie prosimy...

 

4.   Módlmy się za naszych kochanych rodziców - „pierwszych i najważniejszych wychowawców”. Niech Chrystus Pan będzie im siłą i wzorem Nauczyciela. Ciebie prosimy...

 

5.   Módlmy się za naszych kapłanów, wychowawców i katechetów, aby Pan Jezus swoją łaską wynagrodził ich trud i wysiłek włożony w doprowadzenie nas do Eucharystycznego stołu. Ciebie prosimy...

 

6. Polecamy Ci Panie rodziców chrzestnych, dziadków i wszystkich naszych drogich gości. Obdarz ich żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością. Ciebie prosimy...

Podziękowanie Rodzicom - Martyna M. i Malwina F.

 

Dziękujemy Wam Rodzice Kochani i Mili,

Żeście się dla nas tak natrudzili.

Za skarb naszej wiary,

za gorące serce,

za codzienną troskę i strudzone ręce.

 

Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci Tato.

Pewnie mnie spytacie: me dziecko, a za co?

To za świętą wiarę, Rodzice Kochani,

i za miłość Waszą, trud i wychowanie.

 

To Sam Zbawiciel Świata zamieszkał już z nami,

 i będziemy bezpieczni pod Jego skrzydłami.

Mamo! Pragnę by Jezus życie Ci osłodził,

a Twój trud poniesiony stokrotnie nagrodził.

 

Tatusiu Kochany! Ty troszczysz się o mnie.

 Za Twój trud i pracę dziękuję ogromnie.

 Modlę się za Ciebie,

 by dobry Bóg w niebie,

w każdym dniu Twego życia błogosławił Ciebie.

Drodzy Katecheci, Nauczyciele i Wychowawcy! - Martyna T.

 

Z Chrystusem w sercu, z Jego łaskami.

Stajemy tutaj dzisiaj przed Wami,

aby wyrazić słowa wdzięczności

za dar Waszej wielkiej miłości.

Za trud nauczania,

za pracę nad nami,

dziś Wam dziękujemy sercem i kwiatami.

Komentarz do darów - Seweryn D.

 

Z radosnym sercem idziemy do Ciebie Panie.

Ogarnij światłem swego Ducha nasze myśli i pragnienia serca.

Rozpal miłość i przyjmij dary, które Ci niesiemy.

 

Świeca – znak Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niosąc do ołtarz świecę, prosimy Cię Panie Jezu, pomóż nam być Twoim światłem dla świata.

 

Dar serca - Jak pierwsi chrześcijanie chcemy dzielić się tym, co mamy.

Z dobroci serc naszych rodziców składamy  dar ołtarza dla naszej świątyni.

 

Woda - Źródło życia.

Przez  nią podczas Chrztu świętego staliśmy się dziećmi Bożymi.

Przynosząc tę wodę dziękujemy za dar spowiedzi, podczas której nasze dusze zostały obmyte z grzechów.

 

Wino - które za chwilę stanie się Krwią Chrystusa niech będzie dla nas umocnieniem na drodze do świętości.

 

Chleb - owoc ziemi i pracy rąk ludzkich.

Za chwilę stanie się Ciałem Chrystusa,

które będziemy przyjmować do swojego serca.

 

Prosimy Cię Jezu przyjmij nasze dary i spraw aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych bliźnich.

 

Po Baranku Boży... Krzysztof S.

 

Nadszedł już teraz ten moment szczęśliwy Do serc naszych przyjdzie Pan Jezus żywy Bóg pod postacią Białego Chleba Z radością przyjdzie do serca naszego.

Gorąco witamy Cię, Zbawco Drogi, Przychodzisz z nieba w te ziemskie progi, By dusze nasze nakarmić Chlebem, A nasze serca uczynić niebem.

Na zawsze mieszkaj w duszach naszych Panie, A nasza wdzięczność niech nie ustanie!

Święta

Piątek, II Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męcz.

Sonda