Prośba o błogosławieństwo - Natalia Ch., Dawid R.

 

Kochani Rodzice!

Wznieście swe dłonie błogosławiące,

Naznaczcie krzyżem wasze pociechy,

Byśmy błogosławieństwem waszym wzmocnieni

W łasce u Boga, na co dzień żyli.

 

Mamusiu i Tatusiu!

Wasze ręce nas bawiły i do serca mocno tuliły.

Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły.

 

Błogosław mnie Mamo,

Błogosław mnie Tato dłońmi swoimi,

Gdy dziś Chrystusa do serca mam przyjąć wspólnie z innymi.

Na świętą chwilę, w radość czy udręce

Niech nas błogosławią Rodziców ręce.

 

 

 

 

Pierwsze czytanie - Kamil R.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

 

Oto słowo Boże.

 

 

Psalm - Zofia I., Zofia S.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

bo Pan Najwyższy i straszliwy, *

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami, *

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

 

Drugie czytanie – Ksawery P.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

 

Bracia:

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

 

Oto Słowo Boże.

 

 

Modlitwa powszechna - Fabian F., Natalia Ch., Julia Z.

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem Eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy....

 

2. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, aby cieszyli się darem głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością życia. Ciebie prosimy..

 

3. Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej, aby Eucharystia złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy...

 

4. Módlmy się za katechetów, wychowawców i nauczycieli, aby słowem i świadectwem życia dawali przykład umiłowania prawdy, dobra i piękna. Ciebie prosimy....

 

5. Módlmy się za ludzi ubogich i potrzebujących, aby od bliźnich doznali miłosierdzia i prawdziwej pomocy. Ciebie prosimy....

 

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem Bożym i Eucharystią z ufnością szli przez życie. Ciebie prosimy....

 

 

Komentarz do darów – Szymon M.

 

Na wzór pierwszych chrześcijan, na odświętnym ołtarzu składamy dary: 

Przynosimy chleb eucharystyczny i wino. Dary te za chwilę staną się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.

Panie, wraz z tymi darami powierzamy Ci całe nasze życie,

chcemy razem z Twoim Synem stać się darem dla Ciebie –naszego najlepszego Ojca.

Przynosimy dar ołtarza. Spraw, aby w naszej wspólnocie nie zabrakło ludzi o dobrym sercu.

Teraz my, przez częste spotkania z Twoim Synem Jezusem Chrystusem w Eucharystii,

pragniemy ją rozwijać i umacniać dla dobra całego Kościoła.

 

 

Po Baranku Boży... - Magdalena M.

 

Nadeszła już ta cudowna chwila, jesteś tu na ołtarzu Panie Jezu, ten sam co w Wieczerniku.

Popatrz na dzieci tu zgromadzone, na naszych rodziców i wszystkich wiernych.

My Cię kochamy, my Cię pragniemy, my na Ciebie czekamy.

 

 

Podziękowanie Panu Jezusowi - Kamil R.

 

Panie Jezu w tym pięknym dniu przynoszę Ci serce czyste i radosne.

Wiem, że dziś patrzy na mnie niebo całe, bo moje serce jest dziś tak piękne.

Bo w nim zamieszkałeś Ty – mój najlepszy Przyjaciel.

Panie Jezu chcę dzisiaj Ci powiedzieć, że Cię kocham. Dziękuję Ci Jezu za to, że:

-  Dałeś mi życie – dziękuję Ci Panie Jezu!

-  Mam dobrych i kochanych rodziców, którzy pomagają mi się spotkać z Tobą - dziękuję Ci Panie Jezu!

-  Poznałem i pokochałem Ciebie - dziękuję Ci Panie Jezu!

- Pozostałeś z nami ukryty w Eucharystii - dziękuję Ci Panie Jezu!

- Dajesz mi niezliczone łaski – dziękuję Ci Panie Jezu!

 

Kocham Cię Jezu i dziękuję za ten dzisiejszy dzień – pełen słońca w mojej duszy.

Panie Jezu proszę Cię pobłogosław moim rodzicom, kapłanom, którzy pomogli mi przygotować się do tego dnia,

moim nauczycielom i wszystkim ludziom, którzy Ciebie kochają.

 

 

Panie Jezu, mam jeszcze taką cichą   prośbę – spraw by wszystkie dzieci na świecie mogły Ciebie poznać, pokochać i zaprosić do swojego serca.

Jezu już nic więcej nie potrafię Ci powiedzieć oprócz tego jednego – KOCHAM CIĘ!

 

 

Podziękowanie Rodzicom: - Magdalena M.

 

Ukochani Rodzice!


Tylko Bóg zna wasze poświęcenie, nieprzespane noce, wypłakane łzy,

stroskane serca o nasz rozwój i przyszłość,

tylko sam Jezus może być dla was nagrodą za to,

czego my nie potrafimy wyrazić słowami.

Dlatego z ufnością zwracamy się do Niego:

O Jezu Najdroższy, dziś jesteś tak blisko,

Błogosław nasze rodzinne ognisko.

Błogosław Rodziców, by swoim przykładem uczyli nas zawsze iść Twoim śladem.

Błogosław Rodziców, bo ich dobre oczy czuwają nade mną we dnie i w nocy.

Błogosław Rodziców za dobre ich ręce co ciągle się trudzą w szarości dnia męce.

 

Błogosław Rodziców za miłość najczystszą co siebie przekreśla, by dzieciom dać wszystko.

 

 

Podziękowanie babciom i dziadkom

 

Mateusz Ś.


Drodzy Dziadkowie!

Serdecznie Wam dziękujemy za  to,

że w tak ważnym dniu, jakim jest przyjęcie

Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej

Jesteście z nami.

Dziękujemy Wam za otrzymane życzenia i prezenty!


 Ignacy W.


Dziękujemy Wam za trud,

jaki włożyliście w nasze wychowanie.

Za miłość i uśmiech,

za pogodne dni pełne radości,

za wyciągnięte zawsze do nas ramiona

gotowe do pomocy,

za wszystkie ciepłe i radosne chwile,

oraz setki łagodnych uśmiechów,

 

które wypełniły nasze życie.

 

 

Podziękowanie Rodzicom chrzestnym – Agnieszka K.

 

Drodzy Rodzice chrzestni!

Wy również macie udział w naszej radości.

Przed kilku laty przynieśliście nas do chrztu świętego.

Pan Jezus wtedy pierwszy raz zagościł w naszej duszy.

Dzisiaj ubogacił nas i nakarmił Swoim Ciałem w Komunii świętej.

Cieszymy się, że w tym ważnym momencie jesteście z nami.

Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni.

 

 

Podziękowanie nauczycielom -  Rafał P.

 

Za bukiet nauk zbawczych

całym sercem, jak umiemy,

naszym Paniom Nauczycielkom

dziś serdecznie dziękujemy.

 

Za pracę, za trud, za poświęcenie,

za słowo dobre, za pomoc w potrzebie,

 

niech Was nagrodzi sam Jezus w niebie.

 

 

 Podziękowanie pani organistce - Mikołaj Cz.

 

Pani Organistce - za śpiew i oprawę muzyczną

dobrym słowem, modlitwą i bukietem kwiatów 

wdzięczność naszą z głębi serca wyrażamy.

 

 

Podziękowanie Liturgicznej służbie ołtarza i wszystkim Gościom – Maciej P.

 

Dziękujemy Liturgicznej służbie ołtarza oraz wszystkim,

którzy dopomogli nam przeżywać szczęście dnia dzisiejszego.

Ogarnij Jezu wszystkich swoją miłością,

obdarz łaskami i błogosław w codziennym życiu.

Niech wszyscy czują naszą wdzięczność i niech cieszą się razem z nami

 

 

Podziękowanie kapłanom - Zofia I.

 

Kochani  Kapłani!

Dziękujemy za to, że daliście nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej.

Cieszymy się, że w tym niezwykłym dla nas dniu byliście przy nas.

Bardzo cenimy sobie waszą troskę o nas i serce,

jakie włożyliście w przygotowanie nas do spotkania z Panem Jezusem w Sakramencie pokuty i Eucharystii.

Obiecujemy naszą gorącą modlitwę w Waszej intencji.

Będziemy prosić dla Was o Boże błogosławieństwo,

o siły potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa,

o to, aby przynosiła ona wiele dobra całej naszej parafii.

 

 

Prośba o błogosławieństwo chlebków – Zofia S.

 

W sercach naszych gości już Jezus Eucharystyczny.

On zjednoczył nas jeszcze ściślej z Bogiem

Ojcem i z wszystkimi, którzy należą do Kościoła.

Teraz Prosimy o błogosławieństwo chlebków na stół pierwszokomunijny.

Tym chlebem podzielimy się w naszych domach na znak radości i jedności z wszystkimi,

którzy Kochają Pana Jezusa.

 

 

Święta

Sobota, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob.

Sonda