Prośba o błogosławieństwo

 

Weronika K.

Kochani Rodzice!

Wznieście swe dłonie błogosławiące,

Naznaczcie krzyżem wasze pociechy,

Byśmy błogosławieństwem waszym wzmocnieni

W łasce u Boga, na co dzień żyli.

 

Martyna P.

Mamusiu i Tatusiu!

Wasze ręce nas bawiły

i do serca mocno tuliły.

Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły.

 

Weronika K.

Błogosław mnie Mamo,

Błogosław mnie Tato dłońmi swoimi,

Gdy dziś Chrystusa do serca mam przyjąć wspólnie z innymi.

Na świętą chwilę, w radość czy udręce

Niech nas błogosławią Rodziców ręce.

 

Pierwsze czytanie - Leonard W.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Oto słowo Boże.

 

Psalm - Aleksandra S.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

bo Pan Najwyższy i straszliwy, *

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami, *

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

Pan wśród radości wstępuje do niebaDrugie czytanie – Kornelia Cz.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto Słowo Boże.

 

Modlitwa powszechna - Diana D., Wojciech W., Klaudia Sz., Anita T.

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem Eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy....

 

 2. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, aby cieszyli się darem głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością życia. Ciebie prosimy..

 3. Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej, aby Eucharystia złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy...

 4. Módlmy się za katechetów, wychowawców i nauczycieli, aby słowem i świadectwem życia dawali przykład umiłowania prawdy, dobra i piękna. Ciebie prosimy....

 5. Módlmy się za ludzi ubogich i potrzebujących, aby od bliźnich doznali miłosierdzia i prawdziwej pomocy. Ciebie prosimy....

 6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem Bożym i Eucharystią z ufnością szli przez życie. Ciebie prosimy....

 

Komentarz do darów

 

Daria S.

Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami. Panie Jezu, przyjmij te dary wraz z naszą miłością.

Przynosimy wodę. Przez nią podczas chrztu Świętego staliśmy się dziećmi Bożymi.

Przynosząc tę wodę dziękujemy za dar spowiedzi, podczas której nasze dusze zostały obmyte z grzechów.

Przynosimy wino, które za chwilę stanie się Krwią Chrystusa.

Niech będzie ono dla nas umocnieniem na drodze do świętości.

 

Wojciech W.

Przynosimy Hostię. Ten chleb święty i czysty w Eucharystii stanie się za chwilę prawdziwym Ciałem Chrystusa.

Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi.

 Prosimy Cię Jezu, przyjmij nasze dary i spraw, aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych bliźnich.

 

 Dary niosą: Kacper R., Nikola M., Zuzanna Cz., Alan O.

 

Po Baranku Boży... - Ewelina S.

 

Nadszedł już teraz ten moment szczęśliwy

Do serc naszych przyjdzie Pan Jezus żywy

Bóg pod postacią Chleba Białego

Z radością przyjdzie do serca naszego.

Gorąco witamy Cię, Zbawco Drogi,

Przychodzisz  z  nieba w te ziemskie progi,

By dusze nasze nakarmić Chlebem,

A nasze serca uczynić niebem.

Na zawsze mieszkaj w duszach naszych Panie,

A nasza wdzięczność niech nie ustanie!

 

 

Podziękowanie Panu Jezusowi - Wojciech Sz.

 

Podziękowanie Rodzicom:

 

 Zofia T.

Kochani Rodzice!

Tylko Bóg zna wasze poświęcenie, nieprzespane noce, wypłakane łzy,

stroskane serca o nasz rozwój i przyszłość,

tylko sam Jezus może być dla was nagrodą za to,

czego my nie potrafimy wyrazić słowami.

Dlatego z ufnością zwracamy się do Niego:

O Jezu Najdroższy, dziś jesteś tak blisko,

Błogosław nasze rodzinne ognisko.

Błogosław Rodziców, by swoim przykładem uczyli nas zawsze iść Twoim śladem.

Błogosław Rodziców, bo ich dobre oczy czuwają nade mną we dnie i w nocy.

Błogosław Rodziców za dobre ich ręce co ciągle się trudzą w szarości dnia męce.

Błogosław Rodziców za miłość najczystszą co siebie przekreśla, by dzieciom dać wszystko.

 

 Krzysztof G.

Kochani Rodzice!

Cieszcie się dziś z tego,

że już dziecko wasze  będzie umacniane Chrystusowym Ciałem,

a to wielkie wydarzenie jest z waszym udziałem.

To Sam Zbawiciel Świata zamieszkał dziś z nami

i będziemy bezpieczni pod Jego skrzydłami.

Mamo! Pragnę by Jezus życie Ci osłodził,

a Twój trud poniesiony stokrotnie nagrodził.

Tatusiu kochany Ty troszczysz się o mnie

Za Twój trud i pracę dziękuję ogromnie.

Modlę się za ciebie, by dobry Bóg w niebie

W każdym dniu Twego życia błogosławił Ciebie.

 

 Podziękowanie babciom i dziadkom - Julia W.

 

Drodzy Dziadkowie!

Serdecznie Wam dziękujemy za  to,

że w tak ważnym dniu, jakim jest przyjęcie

Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej

Jesteście z nami.

Dziękujemy Wam za otrzymane życzenia i prezenty!

Dziękujemy Wam za trud,

jaki włożyliście w nasze wychowanie.

Za miłość i uśmiech,

za pogodne dni pełne radości,

za wyciągnięte zawsze do nas ramiona

gotowe do pomocy,

za wszystkie ciepłe i radosne chwile,

oraz setki łagodnych uśmiechów,

 które wypełniły nasze życie.

 

Podziękowanie Rodzicom chrzestnym – Zuzanna B.

 

Drodzy Rodzice chrzestni!

Wy również macie udział w naszej radości.

Przed kilku laty przynieśliście nas do chrztu świętego.

Pan Jezus wtedy pierwszy raz zagościł w naszej duszy.

Dzisiaj ubogacił nas i nakarmił Swoim Ciałem

w Komunii świętej.

Cieszymy się, że w tym ważnym momencie

jesteście z nami.

Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni.

 

Podziękowanie nauczycielom, wychowawcom i katechetom 

 

Natalia W.

Drodzy nauczyciele!

Dziś, gdy Jezus po raz pierwszy

Do serc naszych przyszedł

Chcemy wychowawców naszych

Włączyć w swą modlitwę.

A za trudną pracę waszą

Wysiłki, zmagania

Ślemy do Was z głębi serca

Te podziękowania.

I życzymy Wam by Jezus,

Który wszystko może

Ubogacał Was swą łaską.

Wszystkim Wam „Szczęść Boże!”

 

 Olaf  S.

Naszym kochanym wychowawcom,

i katechetom składamy z serca dziękczynienie.

Niech Pan Jezus kocha was nieskończenie.

Wasze życie niech swą łaską ubogaci,

za każdy uśmiech, mądre słowo,

niech wam niebem odpłaci.

I chcemy jeszcze powiedzieć,

że w tę radosną niedzielę,

życzymy Wam wszystkim

Bożych łask wiele.

Za Wasze nauczanie i wychowanie,

pamięć o Was w naszych sercach

 na zawsze zostanie.

 

 Podziękowanie pani organistce - Piotr W.

 

Pani organistce i panu kościelnemu –

za serce i trud,

za śpiew, oprawę muzyczną i służbę przy ołtarzu

za to, że ten dzień jest tak

uroczysty i piękny,

z serca gorąco dziękujemy

i życzymy, aby Pan Jezus

obdarował was radością i pokojem.

Dobry Bóg niech obdarza was swoimi łaskami

i błogosławi w każdej chwili życia.

 

Podziękowanie wszystkim Gościom – Lena F.

 

Dziękujemy Liturgicznej służbie ołtarza oraz wszystkim,

którzy dopomogli nam przeżywać szczęście dnia dzisiejszego.

Ogarnij Jezu wszystkich swoją miłością,

obdarz łaskami i błogosław w codziennym życiu.

Niech wszyscy czują naszą wdzięczność i niech cieszą się razem z nami

 

 Podziękowanie kapłanom - Aleksandra S.

 

Nie byłoby naszego szczęścia,

gdyby nie kapłani, którzy nam służą,

nas pouczają i sprawują Najświętszą Ofiarę.

Panie Jezu, polecamy Ci naszych duszpasterzy zatroskanych o Kościół, zatroskanych o nas.

Prosimy – dodaj im sił, zdrowia,

błogosław im i wspieraj swą łaską.

Drodzy Księża!

Życzymy Wam z całego serca,

by wszystko co robicie

przynosiło Bogu chwałę,

a nam pomagało w zbawieniu.

Cieszcie się owocami swojej pracy

I życzliwością ludzkich serc.

 


 

 

Święta

Sobota, VII Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Jana I, papieża i męcz.

Sonda